Barbaresco Pora 2016
95 punti, 5 stelle

Barbaresco Pora 2013
3 stelle

Barbaresco Rio Sordo 2016
95 punti, 5 stelle

Barbaresco Rio Sordo 2013
3 stelle